Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku świętuje Jubileusz 70-lecia działalności. 18 grudnia 2018 roku w sali koncertowej odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe.

Nasza Szkoła przynależy do grona najstarszych placówek artystycznych w kraju. Powstała już w 1948 roku i jak przyznała obecna na uroczystości dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – pani Lidia Skrzyniarz, w tym powojennym czasie, podobne szkoły powstawały w różnych częściach kraju, ale z reguły w dużych miastach. W trudnym powojennym czasie, ziemia prudnicka w liczącym wówczas kilkanaście tysięcy mieszkańców Prudniku, była wyjątkowo przyjazna kulturze muzycznej. Uroczystość jubileuszowa została zaplanowana w trzech częściach: część oficjalna, koncert i spotkanie gości w restauracji Oaza. Podczas części oficjalnej wystąpiła dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Warszawie – pani Lidia Skrzyniarz oraz Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – pani Ewelina Wilburg-Marzec. Zostały wręczone Złote medale za długoletnią służbę następującym osobom: Barbara Mrozek-Żymła, Gabriela Mićka, Małgorzata Jaskółka, Marian Leicht i Ryszard Kirnicki. Ponadto przyznane zostały  Nagrody indywidualne Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce dla pani Małgorzaty Jaskółki, pana Mariana Leichta i pani Beaty Miczki. Podczas uroczystości, pani dyrektor Małgorzata Jaskółka podkreśliła znaczący wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozwój Szkoły m. in. poprzez zrealizowanie termomodernizacji i gruntownego remontu w budynku  oraz uruchomienie znaczących dotacji na zakup instrumentów i poprawę bazy materialnej naszej Szkoły. Przybyli na uroczystość, byli pracownicy szkoły, zostali docenieni w sposób szczególny jako ci, którzy mieli swój wkład w rozwój szkoły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Z jubileuszowymi gratulacjami dla szkoły przybyli przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury, szkół muzycznych regionu opolskiego, zaprzyjaźnionych szkół prudnickich,  organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych oraz osób zaprzyjaźnionych. Spotkanie było też okazją do nagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz podziękowania osobom i instytucjom współpracującym oraz wspierającym Szkołę finansowo. Pani dyrektor Małgorzata Jaskółka, w ostatnich słowach swojego przemówienia pozostawiła wszystkim obecnym głębokie przesłanie – słowami polskiego poety Zbigniewa Herberta:

„Bądźcie w każdej chwili (…) po stronie wartości,
za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie,
za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu,
przeciw łatwej manierze, za prawdą,
przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy.
Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność.
Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
Życzę Wam trudnego życia, tylko takie godne jest artysty.”

Po części oficjalnej jubileuszu odbyły się projekcja prezentacji multimedialnej na temat przyprowadzonej termomodernizacji w budynku Szkoły, którą przygotował pan Marcin Lewicki.

Program jubileuszowego koncertu wypełnili absolwenci Szkoły oraz nauczyciele. W tym dniu na scenie Sali koncertowej wystąpili: Filip Pietruszczak, Katarzyna Niżyńska, Justyna Kwiatkowska, Kacper Przyszlak, Piotr Koronczok, Kamil Topaczewski, Alicja Hoinka, Emilia Bień, Magdalena Preusner, Maciej Łobos, Karolina Krasoń, Agnieszka Zemlik, Alicja Kras, Jakub Krasoń i nauczyciele: Gabriela Mićka, Dominik Zabłocki, Justyna Kowalczyk, Anita Bąk, Aleksandra Brzeźnicka, Michał Lange, Jan Wezner. Imprezę zakończył wspólny występ chóru szkolnego i nauczycieli, którzy wykonali Pieśń Jubileuszową autorstwa pani Barbary Mrozek –Żymły:

“Wiele w życiu jest uroczystości, święta, rocznice i jubileusze,
ten jest naprawdę bardzo wyjątkowy, bo dotyczy naszej muzycznej szkoły.
Niech się o tym dowie dzisiaj cały świat – nasza szkoły kończy siedemdziesiąt lat,
tkwi w niej subtelny czar muzyki, zawsze osiąga wspaniałe wyniki.
Jesteśmy z niej dumni!”


Dziękując wszystkim za wspólne,

radosne świętowanie
Jubileuszu 70 – lecia Szkoły,
przekazuję życzenia i gratulacje,
które wpłynęły na moje ręce,
a skierowane są do całej naszej Społeczności.

 

Małgorzata Jaskółka

Dyrektor PSM I st. w Prudniku


 

 
Broszura Jubileuszowa do pobrania tutaj.