Aktualności i Ogłoszenia

Informacja o możliwości otrzymania pomocy psychologicznej

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea.

 

0

Informacja dla uczniów!

2 maja 2022 r. (poniedziałek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych w PSM I st. w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r.

3 maja 2022 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w PSM I st. w Prudniku – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

0

Informacja o rekrutacji do szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
zaprasza utalentowane muzycznie dzieci!

Szkoła prowadzi naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, eufonium, tubie i perkusji.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
w dniach 25.04.2022 – 24 czerwca 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
do cyklu sześcioletniego – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
do cyklu czteroletniego – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

  • Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00 lub telefonicznie pod numerem tel.: 77 436 35 89
  • Prosimy o wcześniejszy kontakt celem rezerwacji dnia i godziny badania.
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.


Wniosek o przyjęcie i klauzula informacyjna RODO
0

Popisy klasowe

W dniach 21.03 do 30. 03 2022 r. odbywały się w naszej szkole tradycyjne popisy klasowe. Koncerty te miały na celu zaprezentowanie umiejętności naszych uczniów i być sposobem na prezentację przez nauczycieli prowadzących popis, różnych kwestii związanych z nauką gry na instrumencie.

W tym roku szkolnym przyjemność prowadzenia koncertów mieli: Justyna Banaś-Rademacher, Kinga Fujarczuk, Marcin Lewicki i Jan Wezner. Wśród tematów prezentowanych podczas popisów przewijały się takie jak: „Jak skutecznie ćwiczyć?”, „Pierwszy stopień i co dalej?” czy „Sposoby ćwiczenia utworu muzycznego”.

Tematy te zainteresowały zarówno słuchaczy jak i wykonawców. Koncerty cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a uczestnicy byli nagradzani za swoje prezentacje gromkimi brawami.0

Informacja dla uczniów

5 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30 w sali nr 3 odbędzie się BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA z zakresu przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne dla uczniów klasy VI cyklu sześcioletniego.
Uczniowie proszeni są o przyjście o godzinie 16.00 w galowym stroju.
P.o. Dyrektora
Justyna Raróg


0

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW !

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych, lekcje w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, prowadzone będą w formie zdalnej, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Przerwa świąteczna: od dnia 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 6 stycznia 2022 r. ( Święto Trzech Króli)

7 stycznia 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r. 

0

Informacja o nauczaniu zdalnym – Teams

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku proszeni są o pobranie i zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams służącej do prowadzenia i uczestniczenia w nauce zdalnej.

Program należy pobrać i zainstalować ze strony:

Dla komputerów PC:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

lub

http://psmprudnik.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Teams_windows_x64.exe

 

Dla telefonów z systemem Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

 

Dla telefonów z systemem iOS:

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706?l=pl

 

Informacja dotyczy tylko tych uczniów, którzy aplikacji „Microsoft Teams” nie mają jeszcze zainstalowanej. 

0

Informacja dla uczniów !

12 listopada 2021 r.(piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0

INFORMACJA DLA UCZNIÓW !

13,14 I 15 października 2021 r. są dniami wolnymi, od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 listopada 2017 r.

0

UWAGA WAŻNE !

WSZYSCY uczniowie wypożyczający instrumenty szkolne (na starych zasadach – rewers i na nowych zasadach – uowa), dokonali opłaty za wrzesień w kwocie 22 zł najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca na konto o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 (właściciel konta: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku) w tytule wpisując IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA – UŻYTKOWNIKA INSTRUMENTU oraz MIESIĄC,  którego dotyczy wpłata.

Wszelkie zaległości w opłatach za instrument do miesiąca sierpnia włącznie należy uregulować na konto numer:52 1090 2226 0000 0005 7404 3767 ( właściciel konta: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku).

W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 

0

Informacja o opłatach za wypożyczenie instrumentu

Opłatę za wypożyczenie instrumentu muzycznego w kwocie 22 zł miesięcznie należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. opłata za wrzesień do 30 września) na rachunek bankowy o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 ,którego właścicielem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku (48-200) przy ul. Traugutta 36.
W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko ucznia – użytkownika instrumentu oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.


0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się

w dniu 1 września o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku

Po części oficjalnej w tej samej sali odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów klas pierwszych cyklu cztero i sześcioletniego. 

0

Informacja dotycząca rekrutacji.

Informację o osobach zakwalifikowanych do nauki w PSM I st. w Prudniku w roku szkolnym 2021/2022 można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00 lub telefonicznie 774363589, również na terenie szkoły  (gablota szkolna półpiętro ) wywieszona jest  w/w lista.

Lista osób zakwalifikowanych do kształcenia nie stanowi decyzji o przyjęciu do szkoły.

Lista osób przyjętych do PSM I st. w Prudniku zostanie ogłoszona do 5 sierpnia 2021 r.

 

0

Informacja dla uczniów !

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku odbędzie się:

O godzinie 16.00 w sali koncertowej – tylko dla absolwentów.

Dla klas I – V w salach lekcyjnych, w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli przedmiotu głównego.

0

Informacja o dniach wolnych.

2 i 4 czerwca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w PSM I t. im. K. Szymanowskiego w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0

Informacja o warsztatach

Uczniowie i rodzice uczniów szkół artystycznych, 

z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, który niemal w pełnym zakresie uczniowie realizowali w trybie nauczania zdalnego, zespół psychologów Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów (nastolatków: uczący się na poziomie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz na poziomie liceum) oraz rodziców, do udziału w webinariach, których celem jest m.in. wsparcie w odbudowywaniu dobrych relacji społecznych, rozwijanie umiejętności budowania pozytywnego myślenia o sobie pomimo trudów wynikających z doświadczenia nauczania zdalnego oraz pomoc w optymalnym planowaniu wakacyjnego wypoczynku z zachowaniem zasad pozwalających na utrzymanie zdrowia psychicznego.

Szczegółowy plan warsztatów znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.

Warsztaty odbywać się będą w wybranych dniach między 24 maja a 17 czerwca 2021 r. Zapisy na warsztaty trwają do 20 maja 2021 r. Aby zapisać się na warsztat należy uzupełnić ankietę zgłoszeniową odrębnie przygotowaną do każdego warsztatu we wskazanych w załączniku linkach. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie warsztatów. Informacje
o zakwalifikowaniu na warsztat wraz z linkiem dostępu do udziału w warsztatach będą przesłane
do 22 maja od pracownika CEA p. Moniki Gajowniczek (z adresu: gajowniczek@cea.art.pl).

W imieniu Dyrekcji Centrum Edukacji Artystycznej oraz w imieniu prowadzących – serdecznie zapraszamy.

 

St. Wizytator CEA                                                           St. Wizytator CEA

ds. poradnictwa                                                                ds. poradnictwa

psychologiczno-pedagogicznego                            psychologiczno-pedagogicznego

dr Anna Antonina Nogaj                                             dr Urszula Bissinger-Ćwierz


Plan warsztatów w formacie PDF 

0

Informacja o systemie pracy

 

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie zmian ustalono na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania  szkół i placówek artystycznych na okres od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.


0

Informacja o systemie pracy

System pracy do 25 kwietnia 2021 r. – online

W związku z przedłużonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty – do 25 kwietnia 2021 r. – realizacja wszystkich zajęć będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.701) 

0

Informacja o systemie pracy

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół  do dnia 18 kwietnia 2021 r.


0

Informacja o systemie pracy

System pracy do 11 kwietnia 2021 r. – online
W związku z panującą pandemią oraz przedłużonymi ograniczeniami wynikającymi z zaistniałych zagrożeń – do 11 kwietnia 2021 r. kontynuowana będzie realizacja wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).


0

Wielkanocne życzenia

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły – 
z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności,
zdrowia, spokoju i wiosennej radości.
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Jaskółka


 

0

Orły Edukacji 2021

 

Do grona laureatów plebiscytu Orły Edukacji 2021 dołączyła Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.

Serdecznie gratulujemy!!! 

0

Informacja o systemie pracy

 

System Pracy

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

od 18 stycznia 2021.

 

Podstawa prawna: §2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zmianami Dz.U. 2020 poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z panującą pandemią, ograniczeniami wynikającymi z zaistniałych zagrożeń – od 18 stycznia 2021 kontynuowana będzie realizacja wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Powrót uczniów klas I – III dotyczy wyłącznie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych I stopnia. Zgodnie z informacją Centrum Edukacji Artystycznej „w odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych”.

 

 

Bardzo prosimy uczniów i rodziców : o kontakt z nauczycielem prowadzącym celem ustalenia sposobu realizacji zajęć oraz systematyczny wgląd do Dziennika Elektronicznego, w sprawie przekazywania bieżących informacji.

 

 

                                                                              W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA PSM I st. w Prudniku

                                                                                                      Marian Leicht 

0

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im.Karola Szymanowskiego w Prudniku

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie:  nauczania zdalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1870) – zarządzam, co następuje:

 

§1

Zobowiązuję wszystkich  nauczycieli pracujących w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku do prowadzenia zajęć zdalnych z wszystkimi uczniami od 26 października 2020 r. aż do odwołania.

 

§2

Lekcje prowadzone zdalnie mają odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć. Jedynie w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyficzne warunki w domu (np. jeden komputer, kilkoro dzieci, zdalna praca rodziców itp.) kontakty mogą odbywać się w innych, dogodnych dla obu stron (nauczyciel-uczeń) godzinach.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

W zastępstwie Dyrektora Szkoły – Marian Leicht 

0

Uwaga ważny komunikat!

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy tego rozporządzenia ograniczam funkcjonowanie   PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizacji wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wypracowanych przez poszczególnych nauczycieli.

W celu nawiązania wzajemnego kontaktu proszę nauczycieli i uczniów do systematycznego zaglądania do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, gdyż jest to w szkole ważne i niezwykle przydatne narzędzie komunikacji, do przekazywania bieżących informacji oraz  materiałów dydaktycznych.

 

W zastępstwie Dyrektora Szkoły

Marian Leicht 

0

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi zarządzeniami dotyczącymi Covid-19.

Zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku, o obowiązkowe zainstalowanie programu „Microsoft Teams” na swoich komputerach lub/i smartfonach.

Program należy pobrać i zainstalować ze strony:

Dla komputerów PC:

http://psmprudnik.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Teams_windows_x64.exe

lub https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Dla telefonów z systemem Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

Dla telefonów z systemem iOS:

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706?l=pl

 

Informacja dotyczy tylko tych uczniów, którzy aplikacji „Microsoft Teams” nie mają jeszcze zainstalowanej.

 

W zastępstwie

Dyrektora Szkoły

Marian Leicht0

Bezpieczna szkoła

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi z bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.”

Materiał ten to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie.

Ten bezpłatny poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast