Archiwum 2018/2019

Konkurs kompozytorski

REGULAMIN KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

  1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.
  1. Pomysłodawcą Konkursu jest Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Lewicka.
  1. Celem Konkursu jest rozbudzenie inwencji twórczej uczniów w zakresie kompozycji muzycznej oraz rozwijanie wyobraźni i wiedzy ogólnomuzycznej.
  1. Przedmiotem Konkursu jest utwór instrumentalny na instrument solowy lub zespół kameralny. Czas trwania kompozycji nie powinien przekroczyć 5 minut.
  1. Konkurs odbędzie się i zostanie rozstrzygnięty przy minimalnej ilości 5 zgłoszonych uczestników. Oddanie kompozycji przez uczestnika jest równoznaczne z jego zgłoszeniem.
  1. Warunki uczestnictwa:

a) Udział w konkursie jest dobrowolny.

b) Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI cyklu sześcioletniego oraz klas I – II cyklu czteroletniego.

c) Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną kompozycję.

d) Zgłoszone utwory nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.

e) Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa.

f) Partyturę należy oddać w terminie do 31 maja 2019 roku do pani Justyny Kowalczyk. Kompozycje złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  1. Do oceny prac zostanie powołane Jury.
  1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej, gazetce samorządu oraz stronie internetowej szkoły.
  1. Zwycięski utwór zostanie wykonany przez laureata konkursu podczas Koncertu Zespołów w dniu 13 czerwca 2019 roku. Laureat konkursu otrzyma również nagrodę rzeczową w dniu zakończenia roku szkolnego.
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.


0

XVII Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu w Krakowie

 

21 marca 2019 roku w Krakowie odbył się  XVII REGIONALNY KONKURS KSZTAŁCENIA SŁUCHU dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Naszą szkołę reprezentował uczeń Dawid Augustyn, który zdobył II miejsce! Ucznia do konkursu przygotowała pani Beata  Miczka.  Serdecznie gratulujemy!! 

0

70-lecie PSM I st. w Prudniku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku świętuje Jubileusz 70-lecia działalności. 18 grudnia 2018 roku w sali koncertowej odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe.

Nasza Szkoła przynależy do grona najstarszych placówek artystycznych w kraju. Powstała już w 1948 roku i jak przyznała obecna na uroczystości dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – pani Lidia Skrzyniarz, w tym powojennym czasie, podobne szkoły powstawały w różnych częściach kraju, ale z reguły w dużych miastach. W trudnym powojennym czasie, ziemia prudnicka w liczącym wówczas kilkanaście tysięcy mieszkańców Prudniku, była wyjątkowo przyjazna kulturze muzycznej. Uroczystość jubileuszowa została zaplanowana w trzech częściach: część oficjalna, koncert i spotkanie gości w restauracji Oaza. Podczas części oficjalnej wystąpiła dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Warszawie – pani Lidia Skrzyniarz oraz Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – pani Ewelina Wilburg-Marzec. Zostały wręczone Złote medale za długoletnią służbę następującym osobom: Barbara Mrozek-Żymła, Gabriela Mićka, Małgorzata Jaskółka, Marian Leicht i Ryszard Kirnicki. Ponadto przyznane zostały  Nagrody indywidualne Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce dla pani Małgorzaty Jaskółki, pana Mariana Leichta i pani Beaty Miczki. Podczas uroczystości, pani dyrektor Małgorzata Jaskółka podkreśliła znaczący wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozwój Szkoły m. in. poprzez zrealizowanie termomodernizacji i gruntownego remontu w budynku  oraz uruchomienie znaczących dotacji na zakup instrumentów i poprawę bazy materialnej naszej Szkoły. Przybyli na uroczystość, byli pracownicy szkoły, zostali docenieni w sposób szczególny jako ci, którzy mieli swój wkład w rozwój szkoły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Z jubileuszowymi gratulacjami dla szkoły przybyli przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury, szkół muzycznych regionu opolskiego, zaprzyjaźnionych szkół prudnickich,  organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych oraz osób zaprzyjaźnionych. Spotkanie było też okazją do nagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz podziękowania osobom i instytucjom współpracującym oraz wspierającym Szkołę finansowo. Pani dyrektor Małgorzata Jaskółka, w ostatnich słowach swojego przemówienia pozostawiła wszystkim obecnym głębokie przesłanie – słowami polskiego poety Zbigniewa Herberta:

„Bądźcie w każdej chwili (…) po stronie wartości,
za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie,
za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu,
przeciw łatwej manierze, za prawdą,
przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy.
Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność.
Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
Życzę Wam trudnego życia, tylko takie godne jest artysty.”

Po części oficjalnej jubileuszu odbyły się projekcja prezentacji multimedialnej na temat przyprowadzonej termomodernizacji w budynku Szkoły, którą przygotował pan Marcin Lewicki.

Program jubileuszowego koncertu wypełnili absolwenci Szkoły oraz nauczyciele. W tym dniu na scenie Sali koncertowej wystąpili: Filip Pietruszczak, Katarzyna Niżyńska, Justyna Kwiatkowska, Kacper Przyszlak, Piotr Koronczok, Kamil Topaczewski, Alicja Hoinka, Emilia Bień, Magdalena Preusner, Maciej Łobos, Karolina Krasoń, Agnieszka Zemlik, Alicja Kras, Jakub Krasoń i nauczyciele: Gabriela Mićka, Dominik Zabłocki, Justyna Kowalczyk, Anita Bąk, Aleksandra Brzeźnicka, Michał Lange, Jan Wezner. Imprezę zakończył wspólny występ chóru szkolnego i nauczycieli, którzy wykonali Pieśń Jubileuszową autorstwa pani Barbary Mrozek –Żymły:

“Wiele w życiu jest uroczystości, święta, rocznice i jubileusze,
ten jest naprawdę bardzo wyjątkowy, bo dotyczy naszej muzycznej szkoły.
Niech się o tym dowie dzisiaj cały świat – nasza szkoły kończy siedemdziesiąt lat,
tkwi w niej subtelny czar muzyki, zawsze osiąga wspaniałe wyniki.
Jesteśmy z niej dumni!” 

0

Zabawa Andrzejkowa

27 listopada 2018 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 odbyła się w naszej szkole Zabawa Andrzejkowa dla uczniów klas III – VI cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego. Samorząd uczniowski przygotował dekorację sali, różne zabawy oraz zadbał o muzykę do tańca. W czasie zabawy była oczywiście przerwa na poczęstunek- pyszne ciasteczka upieczone przez panią Katarzynę Mencler. Wieczór minął w miłej atmosferze.0

Koncert z okazji Dnia Niepodległości Polski

9 listopada 2018 r. odbył się uroczysty koncert poświęcony niezwykłej, bo 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę. Ta wzniosła rocznica spowodowała, że w uroczystości wzięła udział cała nasza szkoła, a sala koncertowa wypełniła się po brzegi naszymi gośćmi, rodzinami naszych uczniów, którzy wspaniałymi brawami i entuzjastyczną reakcją doceniali trud włożony w przygotowanie tego koncertu. Program koncertu wypełniły pieśni patriotyczne, żołnierskie, partyzanckie i muzyka klasyczna. Występowali soliści,  zespoły instrumentalne, zespoły klasowe oraz orkiestra dęta i dziecięcy chór szkolny. Muzycznej podróży przez 100-lecie naszej historii w prezentacjach uczniowskich, towarzyszyły piękne emocje i wzruszenia serc słuchaczy – a to stało się największą nagrodą dla nauczycieli oraz ich uczniów.


0

Warsztaty skrzypcowe

23 października 2018 r. odbyły się w Opolu warsztaty skrzypcowe, które prowadził adt dr Adam Mokrus z Akademii Muzycznej w Katowicach. W warsztatach udział wzięła Julita Mazur uczennica pani Barbary Mrozek-Żymła. Warsztaty miały sympatyczny przebieg, ponieważ prowadzący je profesor wprowadzał w czasie lekcji radosną atmosferę pracy. Głównym celem pracy prowadzącego warsztaty była praca nad poprawnym aparatem gry u uczniów i zwrócenie uwagi na właściwe ćwiczenie w domu. W warsztatach wzięli również udział nauczyciele klasy skrzypiec w naszej szkole: Barbara Mrozek-Żymła i Marcin Lewicki.0

Warsztaty akordeonowe

W dniach 19 i 20 października 2018 roku odbyły się Zabrzańskie Warsztaty Akordeonowe dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia regionu śląskiego i opolskiego. Prowadził je mgr Krzysztof Naklicki z PSM I stopnia w Świnoujściu. Spotkanie to miało charakter  wykładów oraz w większej części  zajęć warsztatowych, opierających się na pracy z dziećmi w dwóch  orkiestrach akordeonowych: w grupie młodszej oraz starszej, która pracowała razem z chórem PSM I stopnia w Zabrzu. Pan Naklicki pracował również z trzecią orkiestrą składającą się z nauczycieli.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III/6: Maja Białecka, Emilia Lachowicz, Michał Marut, Daria Partyczna oraz uczeń klasy IV/6 Artur Mencler. Warsztaty przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Oprócz obiadu i smakołyków przygotowanych przez organizatorów, wszyscy uczestnicy dostali dyplomy, pozycje nutowe samego Krzysztofa Naklickiego oraz drobne upominki od firmy Anderski. 

0

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. odbył się koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który tradycyjnie przygotował Samorząd Uczniowski. Milena Hakman, Karolina Lewicka oraz Artur Mencler poprowadzili całą uroczystość, a pełny skład Samorządu, na zakończenie, zaśpiewał piosenkę dla Nauczycieli. Dzieci wykonały i wręczyły nauczycielom i pracownikom szkoły kartki z życzeniami. Do życzeń przyłączyła się również Rada Rodziców.0

Uroczystość pasowania

Dnia 1 października 2018 roku w naszej szkole odbył się koncert z okazji Dnia Muzyki połączony z uroczystością pasowania na ucznia. Wszyscy uczniowie klasy I cyklu sześcioletniego  i  I klasy cyklu czteroletniego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Rodzice z tej okazji przygotowali słodki poczęstunek dla swoich pociech. Dziękujemy i życzymy wiele radości i satysfakcji z nauki w naszej szkole. 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast