Archiwum 2019/2020

Ogłoszenie

12 czerwca 2020 r.(piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2017 r. 

0

Ogłoszenie

Dzień 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. 

0

Ogłoszenie

Dzień 4 maja 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. 

0

Komunikat

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stanu epidemii

 do 24 maja 2020r.

 budynek szkoły będzie zamknięty.

 

Wprowadzony został elastyczny czas pracy sekretariatu,

(kontakt telefoniczny – 774363589 lub 694989751)

lub e-mailowy: szkola@psmprudnik.edu.pl

 

Po przerwie świątecznej, od dnia 15 do 26 kwietnia br. zajęcia dydaktyczne będą nadal prowadzone online w formach zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli, przy wykorzystaniu metod pracy i środków komunikacji dopasowanych do indywidualnych możliwości uczniów i nauczycieli.

 

Zachęcamy do korzystania z następujących stron:

Informacja Centrum Edukacji Artystycznej na temat możliwości nauczania online

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line 

0

Komunikaty

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stanu epidemii

do 14 kwietnia 2020 r

budynek szkoły będzie zamknięty.

Wprowadzony został elastyczny czas pracy sekretariatu

– w zależności od bieżących potrzeb administracyjnych i organizacyjnych.

Kontakt z sekretariatem wyłącznie telefoniczny: 774363589

lub e-mailowy:  szkola@psmprudnik.edu.pl

Do kontaktu ogólnego ze społecznością szkolną posłuży – jak dotąd –

 strona internetowa szkoły.

 

Do 8 kwietnia br.- do przerwy świątecznej (9-14.04.2020)

zajęcia dydaktyczne będą prowadzone online

w formach zaproponowanych już przez poszczególnych nauczycieli,

przy wykorzystaniu metod pracy oraz środków komunikacji

dopasowanych do indywidualnych możliwości uczniów i nauczycieli.

Bardzo proszę uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili – o kontakt

ze swoimi nauczycielami w celu ustalenia form współpracy.

Zachęcam do korzystania z następujących stron:

Informacja Centrum Edukacji Artystycznej

na temat możliwości nauczania online

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line

 

W ramach działań profilaktycznych, które ograniczają możliwość zarażenia koronawirusem wskazane jest stosowanie poniższych zaleceń na stronach: 

MINSTERSTWO ZDROWIA

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 4
tel. 77 436 20 74, 77 436 24 32

 

Telefon alarmowy:  502 53 99 44
e-mail: psse.prudnik@pis.gov.pl

BARDZO PROSZĘ UCZNIÓW I WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

O POWAŻNE POTRAKTOWANIE ZALECEŃ

I OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM WYCHODZENIA Z DOMU

ORAZ O ZANIECHANIE KONTAKTÓW W WIĘKSZYCH SKUPISKACH LUDZI.

 

  Dyrektor

Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Małgorzata Jaskółka 

0

Zasady nauczania on-line

 

w Państwowej Szkole Muzycznej I st.w Karola Szymanowskiego w Prudniku

Zaproponowane metody prowadzenia zajęć i sposoby komunikacji opierają się na indywidualnych możliwościach uczniów i nauczycieli, które zostały już przetestowane w okresie 16-21 marca. Zakłada się – w miarę możliwości – systematyczny kontakt z uczniami, zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na specyficzne warunki w domu (np. jeden komputer, kilkoro dzieci, zdalna praca rodziców itp.) kontakty będą odbywały się w dogodnych dla obu stron (nauczyciel-uczeń) godzinach.

Podstawowym założeniem „spotkań” online będzie realizacja podstaw programowych poprzez utrzymanie kontaktu z uczniami, mobilizowanie ich do systematycznej pracy, rozwój wiedzy i umiejętności – jak dotychczas w atmosferze zrozumienia, cierpliwości i przy zachowaniu umiaru w stawianych wymaganiach. 

 

W przypadku wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów najmłodszych

z klas I, II, III cyklu 6-letniego

konieczna jest ścisła współpraca z rodzicami dzieci.

 

Nauczyciele – po konsultacjach ze swoimi uczniami i ich rodzicami – zaproponowali następujące formy prowadzenia zajęć online:

 

zajęcia indywidualne:

 • lekcje z wykorzystaniem telefonów komórkowych i komputerów „na żywo”, za pośrednictwem programów i aplikacji takich, jak WhatsApp, Skype, Messenger.
 • nagrywanie utworów (lub ich fragmentów) przez uczniów, przesyłanie ich do nauczycieli, od których – po przesłuchaniu – otrzymają uwagi do realizacji.
 • w przypadku uczniów nie dysponujących w domu instrumentem (głównie chodzi tu o fortepian dodatkowy), nauczyciele będą pogłębiać wiedzę teoretyczną uczniów na temat zadanych utworów (informacje o kompozytorze, o epoce, stylistyce itp.)
 • w przypadku perkusistów – niektórzy dysponują własnymi lub wypożyczonymi instrumentami (np. werbel, ksylofon). Z nimi praca jw. Dla uczniów, którzy nie posiadają instrumentów, nauczyciele będą przesyłać ćwiczenia rytmiczne, które można realizować przy wykorzystaniu elementów wyposażenia domowego (garnki, kubki, taborety – można wytłumić np. ręcznikiem, kocem). Ponadto nauczyciele będą inspirować uczniów do pogłębiania wiedzy teoretycznej na temat zadanych utworów (informacje o kompozytorze, o epoce, stylistyce oraz instrumentach perkusyjnych itp.)
 • praca z akompaniatorem – w miarę potrzeb i możliwości pianiści-akompaniatorzy będą nagrywać i przesyłać akompaniamenty uczniom. Mogą również wskazywać nagrania dotyczące aktualnie przygotowywanych przez ucznia-solistę programów.

 

Ważnym elementem kształcenia indywidualnego – w miarę prostym do zrealizowania – będzie wskazanie nagrań związanych ze specyfiką prowadzonych zajęć np. recitali, koncertów, spektakli operowych (np. na YouTube). Wśród propozycji do obejrzenia i wysłuchania powinny również znaleźć się wzorcowe wykonania utworów aktualnie zadanych uczniom. Wskazana jest również wymiana opinii pomiędzy uczniem i nauczycielem na temat wysłuchanych lub obejrzanych wykonań.

 

zajęcia zbiorowe:

 • teoretyczne: przedmioty takie jak Kształcenie słuchu, Rytmika i Audycje muzyczne są prowadzone za pomocą platformy e-learningowej Moodle – adres strony:  www.ksza.pl

Nauczyciele będą przesyłać uczniom opracowania tematów i zadania do realizacji – z prośbą o odesłanie do korekty. Ponadto uczniowie będą zachęcani do poszukiwania informacji w swoich podręcznikach oraz nagrań i informacji w Internecie. W przypadku tych przedmiotów, mogą być wykorzystane m.in. programy dostępne na stronach internetowych:

                  https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

                  https://www.orkiestrownik.pl/

                  www.dur-moll.pl

                  Portal “Instrumenty muzyczne”

                  Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia

                  Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne

 

 • zespoły instrumentalne, chór, orkiestra: uczniowie indywidualnie – w kontakcie z nauczycielem prowadzącym – pracować będą nad swoimi partiami. Ponadto wskazane jest, by uczniowie poszukiwali w dostępnych źródłach nagrań zespołów o składzie analogicznym lub zbliżonym. W aktualnej sytuacji możliwe jest wskazanie uczniom ciekawych nagrań i zachęcenie ich do dzielenia się swoimi wrażeniami z nauczycielem prowadzącym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Formy pracy zdalnej jak również monitorowania, oceny wiedzy i postępów w nauce mogą ulec modyfikacji lub zmianom w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb szkoły

 

Inne strony internetowe do wykorzystania w nauczaniu online:

 

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

https://www.youtube.com/user/PWMEdition

 

 

           DYREKTOR

       Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Małgorzata Jaskółka 

0

Komunikat

Celem zmniejszenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 planowane w dniach 12-18 marca br.popisy klasowe w naszej szkole zostają odwołane.

0

Komunikat

 

Celem zmniejszenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 planowane w dniach 12-18 marca br. popisy klasowe w naszej szkole zostają odwołane.

0

Zalecenia

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE” oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. 

0

Warsztaty akordeonowe

W dniu 28 stycznia 2020 r. uczniowie klasy akordeonu Kamil Brzeziński i Artur Mencler brali udział w warsztatach akordeonowych w PSM I i II stopnia w Nysie. Warsztaty prowadził ceniony akordeonista młodego pokolenia Maciej Frąckiewicz. Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze i zakończyły się wspólnym zdjęciem z panem Frąckiewiczem i Lukasem Gogolem zwycięzcą programu „Mam Talent”, który również był uczestnikiem warsztatów. 

0

Świąteczne życzenia

Radość, szczęście i zdrowie niech wypełniają świąteczne dni, a także towarzyszą Wam przez cały 2020 rok!

Dziękuję za wspólny, pełen aktywnej pracy rok i cieszę się na kolejne wspólnie spędzone chwile.

Dyrektor szkoły – Małgorzata Jaskółka.

Christmas Table Decoration — Image by © Royalty-Free/Corbis 

0

Warsztaty puzonowe

13 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty puzonowe z dr hab. Maciejem Łakomym- profesorem Akademii Muzycznej im. I. J Paderewskiego w Poznaniu. To był bardzo intensywny i pełen wrażeń dzień dla naszych uczniów. Prowadzący ma na co dzień do czynienia ze studentami, a pomimo tego z łatwością znalazł wspólny język z nieco młodszymi puzonistami 😉 Potrafił dotrzeć do ich wyobraźni, zaciekawić i utrzymać w skupieniu aż do samego wieczora. Świetnie sprawdziły się grupowe ćwiczenia z balonem i ustnikowa orkiestra 🙂 Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci, a podczas lekcji będziemy wracać do kolorowych dźwięków i emocji, które powinny płynąć z instrumentu podczas wykonywania utworów. 

0

Zabawa andrzejkowa

26 listopada 2019 roku odbyła się w naszej szkole Zabawa Andrzejkowa dla uczniów klas III- VI cyklu sześcioletniego oraz II- III cyklu czteroletniego. Ten długo oczekiwany wieczór zapowiadał piękny plakat wykonany przez Joannę Niżyńską. Samorząd Uczniowski przygotował kolorową, balonową dekorację, Natalia Szmulik zajęła się muzyką, a fotografią Paweł Nawrat. Były to Andrzejki, więc atrakcją wieczoru stały się wróżby przygotowane przez Klaudię Kłosowską, Julię Bławicką, Dorotę Nessel, Aleksandrę Mielnik oraz Roberta Menclera. Oczywiście, musiała pojawić się również zabawa w „Karetę”- bardzo lubiana przez wszystkie dzieci. Niespodzianką był poczęstunek dla uczestników w formie pizzy 🙂 Opiekę nad dziećmi sprawowały Panie: Teresa Pientka, Beata Miczka i Justyna Raróg, którym uczniowie serdecznie dziękują.


0

Warsztaty trąbkowe

W dniu 13 listopada 2019 r. odbyły się w PSM I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku warsztaty klasy trąbki. Tematem spotkania była „Artykulacja, jako element gry kształtujący barwę dźwięku na trąbce”.
Warsztaty prowadził prof. dr hab. Wacław Mulak – wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. W warsztatach uczestniczyło ośmiu trębaczy z klasy trąbki Andrzeja Weinkopfa i Władysława Wojtyły. 

0

Koncert z okazji Święta Niepodległości

12 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 odbył się w naszej szkole koncert z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- Aleksandra Mielnik i Robert Mencler. Wieczór rozpoczął wiersz o losach Naszego Kraju, o jego historii, zaborach i odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli. Przygotowany repertuar idealnie wpisał się w charakter koncertu, było wzruszająco i nastrojowo. Oprócz solistów, wystąpiły zespoły instrumentalne, klasowe zespoły wokalne i chór szkolny. Dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas całej licznie zebranej publiczności 

0

Pasowanie uczniów klasy pierwszej.

1 października 2019 r. – w tym wyjątkowym dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki, odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I cyklu 6-letniego w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku. Najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami złożyli przyrzeczenia, które będą drogą do bardzo dobrych wyników w nauce i sukcesów na niwie muzycznej. Życzymy im wytrwałości i cierpliwości w podążaniu wybraną drogą. 

0

Pasowanie

1 października 2019 r. – w tym wyjątkowym dniu , w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki, odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I cyklu 6-letniego w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku. Najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami złożyli przyrzeczenia, które będą drogą do bardzo dobrych wyników w nauce i sukcesów na niwie muzycznej. Życzymy im wytrwałości i cierpliwości w podążaniu wybraną drogą.


0

Konkurs fletowy „Zakręcone fleciki”

28 września 2019 r. w sobotni poranek pięć dziewczynek reprezentujących klasy fletu naszej szkoły pojechały na XIV Ogólnopolski Festiwal ,,Zakręcone Fleciki”. To ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych grających na fletach z zakręconą główką, który to odbywa się w PSM I i II st  im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Szczęśliwie dla uczniów naszej szkoły stało się tak, że wszyscy otrzymali nagrody.

Flecistki z klasy naucz. Justyny Banaś-Rademacher

 1. Anna Lachowicz (gr III) – III miejsce
 2. Paulina Flejter (gr III) – wyróżnienie II stopnia

Flecistki z klasy  naucz. Anny Syposz

 1. Joanna Niżyńska (gr II) – wyróżnienie I stopnia
 2. Anna Zblewska (gr II) – wyróżnienie II stopnia
 3. Magdalena Kałuża 9gr III) – III miejsce

Dziękujemy akompaniatorom towarzyszącym  tego dnia, a są to: naucz. Beata Miczka i naucz. Marian Leicht.

Młodym adeptom sztuki serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz nieustającego zapału do gry na flecie.

 

0

Uwaga – Zebranie z rodzicami

 

W dniu 24 września 2019 r. o godz. 17.15 w sali nr 9 odbędzie się ogólne zebranie rodziców oraz wybory do Rady Rodziców.

Zapraszam serdecznie

Dyrektor szkoły
Małgorzata Jaskółka 

0

Ogłoszenie o pracy

 

Pilnie poszukiwany nauczyciel gry na saksofonie do pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Prudniku.

Szczegółowe warunki płacy oraz wymiaru czasu pracy do uzgodnienia. Kontakt pod numerem 77 436 35 89. 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast