Archiwum 2020/2021

Informacja dla uczniów !

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku odbędzie się:

O godzinie 16.00 w sali koncertowej – tylko dla absolwentów.

Dla klas I – V w salach lekcyjnych, w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli przedmiotu głównego.

0

Informacja o dniach wolnych.

2 i 4 czerwca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w PSM I t. im. K. Szymanowskiego w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0

Informacja o warsztatach

Uczniowie i rodzice uczniów szkół artystycznych, 

z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, który niemal w pełnym zakresie uczniowie realizowali w trybie nauczania zdalnego, zespół psychologów Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów (nastolatków: uczący się na poziomie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz na poziomie liceum) oraz rodziców, do udziału w webinariach, których celem jest m.in. wsparcie w odbudowywaniu dobrych relacji społecznych, rozwijanie umiejętności budowania pozytywnego myślenia o sobie pomimo trudów wynikających z doświadczenia nauczania zdalnego oraz pomoc w optymalnym planowaniu wakacyjnego wypoczynku z zachowaniem zasad pozwalających na utrzymanie zdrowia psychicznego.

Szczegółowy plan warsztatów znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.

Warsztaty odbywać się będą w wybranych dniach między 24 maja a 17 czerwca 2021 r. Zapisy na warsztaty trwają do 20 maja 2021 r. Aby zapisać się na warsztat należy uzupełnić ankietę zgłoszeniową odrębnie przygotowaną do każdego warsztatu we wskazanych w załączniku linkach. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie warsztatów. Informacje
o zakwalifikowaniu na warsztat wraz z linkiem dostępu do udziału w warsztatach będą przesłane
do 22 maja od pracownika CEA p. Moniki Gajowniczek (z adresu: gajowniczek@cea.art.pl).

W imieniu Dyrekcji Centrum Edukacji Artystycznej oraz w imieniu prowadzących – serdecznie zapraszamy.

 

St. Wizytator CEA                                                           St. Wizytator CEA

ds. poradnictwa                                                                ds. poradnictwa

psychologiczno-pedagogicznego                            psychologiczno-pedagogicznego

dr Anna Antonina Nogaj                                             dr Urszula Bissinger-Ćwierz


Plan warsztatów w formacie PDF 

0

Informacja o systemie pracy

 

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie zmian ustalono na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania  szkół i placówek artystycznych na okres od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.


0

Informacja o systemie pracy

System pracy do 25 kwietnia 2021 r. – online

W związku z przedłużonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty – do 25 kwietnia 2021 r. – realizacja wszystkich zajęć będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.701) 

0

Informacja o systemie pracy

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół  do dnia 18 kwietnia 2021 r.


0

Informacja o systemie pracy

System pracy do 11 kwietnia 2021 r. – online
W związku z panującą pandemią oraz przedłużonymi ograniczeniami wynikającymi z zaistniałych zagrożeń – do 11 kwietnia 2021 r. kontynuowana będzie realizacja wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).


0

Wielkanocne życzenia

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły – 
z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności,
zdrowia, spokoju i wiosennej radości.
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Jaskółka


 

0

Orły Edukacji 2021

 

Do grona laureatów plebiscytu Orły Edukacji 2021 dołączyła Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.

Serdecznie gratulujemy!!! 

0

Informacja o systemie pracy

 

System Pracy

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

od 18 stycznia 2021.

 

Podstawa prawna: §2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zmianami Dz.U. 2020 poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z panującą pandemią, ograniczeniami wynikającymi z zaistniałych zagrożeń – od 18 stycznia 2021 kontynuowana będzie realizacja wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Powrót uczniów klas I – III dotyczy wyłącznie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych I stopnia. Zgodnie z informacją Centrum Edukacji Artystycznej „w odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych”.

 

 

Bardzo prosimy uczniów i rodziców : o kontakt z nauczycielem prowadzącym celem ustalenia sposobu realizacji zajęć oraz systematyczny wgląd do Dziennika Elektronicznego, w sprawie przekazywania bieżących informacji.

 

 

                                                                              W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA PSM I st. w Prudniku

                                                                                                      Marian Leicht 

0

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im.Karola Szymanowskiego w Prudniku

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie:  nauczania zdalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1870) – zarządzam, co następuje:

 

§1

Zobowiązuję wszystkich  nauczycieli pracujących w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku do prowadzenia zajęć zdalnych z wszystkimi uczniami od 26 października 2020 r. aż do odwołania.

 

§2

Lekcje prowadzone zdalnie mają odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć. Jedynie w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyficzne warunki w domu (np. jeden komputer, kilkoro dzieci, zdalna praca rodziców itp.) kontakty mogą odbywać się w innych, dogodnych dla obu stron (nauczyciel-uczeń) godzinach.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

W zastępstwie Dyrektora Szkoły – Marian Leicht 

0

Uwaga ważny komunikat!

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy tego rozporządzenia ograniczam funkcjonowanie   PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizacji wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wypracowanych przez poszczególnych nauczycieli.

W celu nawiązania wzajemnego kontaktu proszę nauczycieli i uczniów do systematycznego zaglądania do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, gdyż jest to w szkole ważne i niezwykle przydatne narzędzie komunikacji, do przekazywania bieżących informacji oraz  materiałów dydaktycznych.

 

W zastępstwie Dyrektora Szkoły

Marian Leicht 

0

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi zarządzeniami dotyczącymi Covid-19.

Zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku, o obowiązkowe zainstalowanie programu „Microsoft Teams” na swoich komputerach lub/i smartfonach.

Program należy pobrać i zainstalować ze strony:

Dla komputerów PC:

http://psmprudnik.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Teams_windows_x64.exe

lub https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Dla telefonów z systemem Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

Dla telefonów z systemem iOS:

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706?l=pl

 

Informacja dotyczy tylko tych uczniów, którzy aplikacji „Microsoft Teams” nie mają jeszcze zainstalowanej.

 

W zastępstwie

Dyrektora Szkoły

Marian Leicht0

Bezpieczna szkoła

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi z bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.”

Materiał ten to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie.

Ten bezpłatny poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast