Archiwum 2021/2022

Informacja dla uczniów.

16 czerwca 2022 r. (czwartek) – Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych w PSM i st. w Prudniku – ,,Święto Bożego ciała”

17 czerwca 2022 r. (piątek) – Dzień wony od zajęć dydaktycznych w PSM I st. w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0

Informacja dla uczniów!

2 maja 2022 r. (poniedziałek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych w PSM I st. w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r.

3 maja 2022 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w PSM I st. w Prudniku – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

0

Informacja o rekrutacji do szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
zaprasza utalentowane muzycznie dzieci!

Szkoła prowadzi naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, eufonium, tubie i perkusji.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
w dniach 25.04.2022 – 24 czerwca 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
do cyklu sześcioletniego – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
do cyklu czteroletniego – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

  • Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00 lub telefonicznie pod numerem tel.: 77 436 35 89
  • Prosimy o wcześniejszy kontakt celem rezerwacji dnia i godziny badania.
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.


Wniosek o przyjęcie i klauzula informacyjna RODO
0

Popisy klasowe

W dniach 21.03 do 30. 03 2022 r. odbywały się w naszej szkole tradycyjne popisy klasowe. Koncerty te miały na celu zaprezentowanie umiejętności naszych uczniów i być sposobem na prezentację przez nauczycieli prowadzących popis, różnych kwestii związanych z nauką gry na instrumencie.

W tym roku szkolnym przyjemność prowadzenia koncertów mieli: Justyna Banaś-Rademacher, Kinga Fujarczuk, Marcin Lewicki i Jan Wezner. Wśród tematów prezentowanych podczas popisów przewijały się takie jak: „Jak skutecznie ćwiczyć?”, „Pierwszy stopień i co dalej?” czy „Sposoby ćwiczenia utworu muzycznego”.

Tematy te zainteresowały zarówno słuchaczy jak i wykonawców. Koncerty cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a uczestnicy byli nagradzani za swoje prezentacje gromkimi brawami.0

Informacja dla uczniów

5 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.30 w sali nr 3 odbędzie się BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA z zakresu przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne dla uczniów klasy VI cyklu sześcioletniego.
Uczniowie proszeni są o przyjście o godzinie 16.00 w galowym stroju.
P.o. Dyrektora
Justyna Raróg


0

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW !

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych, lekcje w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, prowadzone będą w formie zdalnej, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Przerwa świąteczna: od dnia 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 6 stycznia 2022 r. ( Święto Trzech Króli)

7 stycznia 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r. 

0

Informacja o nauczaniu zdalnym – Teams

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku proszeni są o pobranie i zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams służącej do prowadzenia i uczestniczenia w nauce zdalnej.

Program należy pobrać i zainstalować ze strony:

Dla komputerów PC:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

lub

http://psmprudnik.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Teams_windows_x64.exe

 

Dla telefonów z systemem Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

 

Dla telefonów z systemem iOS:

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706?l=pl

 

Informacja dotyczy tylko tych uczniów, którzy aplikacji „Microsoft Teams” nie mają jeszcze zainstalowanej. 

0

Informacja dla uczniów !

12 listopada 2021 r.(piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0

INFORMACJA DLA UCZNIÓW !

13,14 I 15 października 2021 r. są dniami wolnymi, od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 listopada 2017 r.

0

UWAGA WAŻNE !

WSZYSCY uczniowie wypożyczający instrumenty szkolne (na starych zasadach – rewers i na nowych zasadach – uowa), dokonali opłaty za wrzesień w kwocie 22 zł najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca na konto o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 (właściciel konta: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku) w tytule wpisując IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA – UŻYTKOWNIKA INSTRUMENTU oraz MIESIĄC,  którego dotyczy wpłata.

Wszelkie zaległości w opłatach za instrument do miesiąca sierpnia włącznie należy uregulować na konto numer:52 1090 2226 0000 0005 7404 3767 ( właściciel konta: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku).

W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 

0

Informacja o opłatach za wypożyczenie instrumentu

Opłatę za wypożyczenie instrumentu muzycznego w kwocie 22 zł miesięcznie należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. opłata za wrzesień do 30 września) na rachunek bankowy o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 ,którego właścicielem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku (48-200) przy ul. Traugutta 36.
W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko ucznia – użytkownika instrumentu oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.


0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się

w dniu 1 września o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku

Po części oficjalnej w tej samej sali odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów klas pierwszych cyklu cztero i sześcioletniego. 

0

Informacja dotycząca rekrutacji.

Informację o osobach zakwalifikowanych do nauki w PSM I st. w Prudniku w roku szkolnym 2021/2022 można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00 lub telefonicznie 774363589, również na terenie szkoły  (gablota szkolna półpiętro ) wywieszona jest  w/w lista.

Lista osób zakwalifikowanych do kształcenia nie stanowi decyzji o przyjęciu do szkoły.

Lista osób przyjętych do PSM I st. w Prudniku zostanie ogłoszona do 5 sierpnia 2021 r.

 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast