Regulamin dziennika PSM w Prudniku

 

Szkolny zestaw podręczników

 

Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania COVID

 

Bezpieczna szkoła

 

Decyzja w sprawie dni dodatkowo wolnych

 

Deklaracja dostępności

 

Regulamin edukacji_zdalnej