Blog

Dzień 13 czerwca 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MK i DN z dnia 20 listopada 2017 r. W tym dniu na Sali Koncertowej odbywają się próby oraz Koncert Zespołów o godz. 15.30. Obecność uczniów biorących udział w koncercie jest obowiązkowa.

0