Blog

Dzień 5 kwietnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.

0