Blog

Informacja o rekrutacji do szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
zaprasza utalentowane muzycznie dzieci!

Szkoła prowadzi naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, eufonium, tubie i perkusji.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
w dniach 25.04.2022 – 24 czerwca 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
do cyklu sześcioletniego – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
do cyklu czteroletniego – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

  • Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00 lub telefonicznie pod numerem tel.: 77 436 35 89
  • Prosimy o wcześniejszy kontakt celem rezerwacji dnia i godziny badania.
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.


Wniosek o przyjęcie i klauzula informacyjna RODO
0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast