Blog

Informacja o systemie pracy

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół  do dnia 18 kwietnia 2021 r.


0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast