Blog

Informacja o systemie pracy

System pracy do 25 kwietnia 2021 r. – online

W związku z przedłużonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty – do 25 kwietnia 2021 r. – realizacja wszystkich zajęć będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.701) 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast