Blog

Informacja o systemie pracy

 

System Pracy

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

od 18 stycznia 2021.

 

Podstawa prawna: §2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zmianami Dz.U. 2020 poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z panującą pandemią, ograniczeniami wynikającymi z zaistniałych zagrożeń – od 18 stycznia 2021 kontynuowana będzie realizacja wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Powrót uczniów klas I – III dotyczy wyłącznie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych I stopnia. Zgodnie z informacją Centrum Edukacji Artystycznej „w odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych”.

 

 

Bardzo prosimy uczniów i rodziców : o kontakt z nauczycielem prowadzącym celem ustalenia sposobu realizacji zajęć oraz systematyczny wgląd do Dziennika Elektronicznego, w sprawie przekazywania bieżących informacji.

 

 

                                                                              W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA PSM I st. w Prudniku

                                                                                                      Marian Leicht 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast