Zakup instrumentów muzycznych

W 2017 roku nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 76 375 złotych
na realizację zadania pt. Zakup instrumentów i wyposażenia PSM I st. w Prudniku, w ramach programu:
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
Środki te zostały wykorzystane na zakup dwóch nowych fortepianów
Yamaha GB1 PE oraz ławy do fortepianu.

Termomodernizacja
państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
– przygotowanie dokumentacji

 

http://cea.art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

28 października 2014 r. był drugim dniem obchodów uroczystości otwarcia Sali koncertowej przy PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku. W tym kolejnym wspaniałym dniu sala koncertowa wypełniła się po brzegi Gośćmi, którymi byli emerytowani nauczyciele oraz emerytowani pracownicy szkoły, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Prudniku, rodzice, uczniowie i wszyscy obecni pracownicy naszej szkoły. W części oficjalnej Pani Dyrektor witała gości, krótko opowiedziała historię Sali koncertowej i jej remontu, przekazała gratulacje, a następnie składała podziękowania. Wszyscy obecni w tym dniu mieli również możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej traktującej o remoncie Sali koncertowej. Dopełnieniem uroczystości był okolicznościowy koncert w wykonaniu absolwentów, nauczycieli i uczniów szkoły. W tym dniu wystąpili: Robert Walczak, Kinga Fujarczuk, Paweł Noworolski, Sebastian Florek, Adrian Trojak, Natalia Krasoń, Artur Brylak, Filip Pietruszczak, Tomasz Rawski, Kinga Napiórkowska, Adrzej Weinkopf, Beata Miczka, Aleksandra Wołejko, Michał Lange, Justyna Rademacher, Anna Drążyk, Gabriela Mićka, Zespół rytmiczny, Karolina Krasoń, Andrzej Tabiś. Zwieńczeniem koncertu była Pieśń radości wykonana przez nauczycieli i pracowników szkoły. Tekst oraz muzykę tej Pieśni ułożyła p. Barbara Mrozek-Żymła. Ta ostania pozycja programu została nagrodzona burzliwymi i radosnymi brawami. A oto słowa naszej Pieśni:

„Tyle dni, miesięcy i lat, czekał na ciebie muzyczny ten świat. Tym bardziej to doceniamy, podziękowania składamy.
Bądź naszą muzą i wielkim natchnieniem, muzycznych marzeń – prawdziwym spełnieniem.
Piękna sala koncertowa już otwarta, już gotowa. Na nasze muzykowanie, granie, a czasem śpiewanie.
Muzyczna scena zaprasza też gości, ku naszej wielkiej i szczerej radości!”

W dniu 24 października 2014 r. odbyła się u nas niecodzienna uroczystość – otwarcie Sali koncertowej przy PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku. To bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły stało się możliwie dzięki zakończonej w tym roku modernizacji i termomodernizacji budynku, która trwała od 2010 roku.

Gościem honorowym i wyjątkowym uroczystości był dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Narodowej w Warszawie, który zaszczycił naszą szkołę swoją obecnością. „Wszystkim absolwentom, którzy ukończyli tę szkołę, bez względu na to, czy zostali muzykami, lekarzami, czy inżynierami, edukacja tutaj pomogła rozwijać się również w innych dziedzinach” – podkreślił dr Zdzisław Bujanowski.

Na uroczystości byli obecni również: Agnieszka Niewiadomska – Wizytator CEA Regionu Opolskiego, Janina Okrągły – Posłanka na Sejm RP, Franciszek Fejdych – Burmistrz Prudnika, Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnickiego.

Witaliśmy również m.in. dyrektorów sąsiednich szkół muzycznych, gości z zaprzyjaźnionego miasta niemieckiego – Northeim, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i firm. W części oficjalnej Pani Dyrektor przywitała zaproszonych Gości, przedstawiła historię remontu Sali koncertowej, a następnie zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej opowiadającej o przebiegu remontu Sali. Prezentację została przygotowana przez p.Marcina Lewickiego. Symbolicznym aktem otwarcia Sali koncertowej było przecięcie wstęgi. Po nim nastąpiły podziękowania dla instytucji, urzędów, firm i osób, które wspomagały szkołę również na okoliczność otwarcia Sali koncertowej.

Dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę – jesteśmy zbudowani okazanym sercem i dziękujemy za każdy jego dar!

Uroczystość uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu absolwentów, zaproszonych gości oraz nauczycieli szkoły: Jan Wezner, Szymon Blaszyński, Justyna Rademacher, Anna Drążyk, Emilia Razik, Gabriela Mićka, Ditmar Goll, Franziska Ernst, Jonathan Enk, Jan Swaton, Jacek Rybitw, Jacek Hornik, Henryk Wezner.

W lipcu 2014 roku została zakończony ostatni etap prac „Modernizacja i termomodernizacja budynku Sali koncertowej przy PSM w Prudniku III etap”, który rozpoczął się w czerwcu 2013 r.
Obecnie Sala koncertowa posiada piękną widownię na 102 miejsca, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się również m.in. dwie garderoby, pomieszczenie dla potrzeb studia nagrań, pomieszczenie reżyserki światła i dźwięku, salę prób, zaplecza sanitarne, przeszklony hol wejściowy, szatnię oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest również we własny system klimatyzacji, ogrzewania oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Twórcą projektu jest firma PRONABUD na czele z Panem Jerzym Sylwestrzakiem, jak również Panią Katarzyną Żurawiecką – Kaszoid z Prudnika.
Powierzone prace firmie DAMIANO Pana Damiana Nowakowskiego z Otmuchowa, zostały wykonane profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach. We współpracy firma wykazała się uczciwością i staraniem, by oferowane przez nią świadczenia miały najlepszą markę.

Prace przy Sali koncertowej „Modernizacja i termomodernizacja budynku Sali koncertowej przy PSM w Prudniku III etap” rozpoczęły się w sierpniu 2013 roku i trwały do czerwca 2014 roku. Zaplanowane prace zewnętrzne przebiegły w imponującym tempie. Wykonano docieplenie ścian budynku wraz z elementami dekoracyjnymi attyki, które są najbardziej widoczne dla oczu przechodnia. Została zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych oraz nowa brama wjazdowa pomiędzy budynkiem szkoły a Salą koncertową. Wykonano również schody do wejścia bocznego. Wewnątrz Sali koncertowej także widać postępy; wykończone są już garderoby dla artystów i studio nagrań, zamontowano nowe oświetlenie oraz stolarkę drzwiową. Obiekt wyposażony jest w nowoczesną centralę wentylacyjną i klimatyzację. Obecnie trwają prace glazurnicze w sanitariatach, a także malowane są ściany w kolejnych pomieszczeniach.

„Modernizacja i termomodernizacja budynku Sali koncertowej przy PSM w Prudniku III etap” JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY.

W 2012 roku zakończył się drugi etap remontu budynku Sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku. Układ funkcjonalno-przestrzenny Sali koncertowej i pomieszczeń został zdeterminowany kształtem istniejącego budynku. Po drugim etapie zadania widać konkretne efekty: przeszklony hol wejściowy, nowe schody do wejścia głównego i bocznego, zamontowane nowe okna, a wewnątrz budynku instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, przeciwpożarowa, nowe tynki, drzwi oraz parkiet i sufit wraz z oświetleniem na głównej Sali. Wykonawcą tego etapu robót była firma Pana Damiana Nowakowskiego z Otmuchowa, która zyskała sobie bardzo dobrą opinię za staranność i dbałość o końcowy efekt.

Zadanie realizowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak od samego początku pomagał i współfinansował na etapie projektu Urząd Miejski w Prudniku. Z Urzędu Miasta otrzymujemy również pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Osobą, która również bardzo mocno zaangażowana jest w sprawę Sali koncertowej jest Pani Poseł na Sejm Janina Okrągły. Wszelkie dotychczasowe działania zostały zwieńczone sukcesem, właśnie dzięki ogromnemu wsparciu Pani Janiny Okrągły.
Mamy nadzieję, że pomimo czasu kryzysu, prace będą przebiegały płynnie i w niedługim czasie zyskamy tak potrzebną naszej szkole Salę koncertową, która zapewni właściwe warunki do prezentacji talentów muzycznych. Ważne jest też to, że Sala zostanie udostępniona osobom niepełnosprawnym.

W 2011 roku został ukończony z powodzeniem pierwszy etap remontu budynku szkoły muzycznej w Prudniku – sali koncertowej.
Zadanie to zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2010 roku została sporządzona dokumentacja techniczna pod nazwą „Remont, modernizacja i termomodernizacja budynku sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku”.

Zadanie to zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych Gminy Prudnik.