Zakup instrumentów muzycznych

W 2017 roku nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 76 375 złotych
na realizację zadania pt. Zakup instrumentów i wyposażenia PSM I st. w Prudniku, w ramach programu:
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
Środki te zostały wykorzystane na zakup dwóch nowych fortepianów
Yamaha GB1 PE oraz ławy do fortepianu.

Termomodernizacja
państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
– przygotowanie dokumentacji

 

http://cea.art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/