DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PRUDNIKU

MAŁGORZATA JASKÓŁKA

NauczycielePrzedmiot
1. Justyna Banaś - Rademacherflet
2. Anita Bąkchór
3. Igor Bykhaletsfortepian, akompaniament, fortepian dod.
4. Anna Fednarflet
5. Małgorzata Jaskółkafortepian, akompaniament
6. Justyna Kowalczykpuzon, orkiestra
7. Andrzej Kubiczekteoria
8. Michał Langeperkusja
9. Marian Leichtfortepian, akompaniament, fortepian dod.
10. Marcin Lewickiskrzypce
11. Adrian Masselisaksofon
12. Beata Miczkateoria, fortepian, akompaniament
13. Gabriela Mićkafortepian, akompaniament, fortepian dod.
14. Barbara Mrozek - Żymłaskrzypce
15. Ewelina Niżyńskaakordeon
16. Teresa Pientkateoria, fortepian dodatkowy
17. Anna Syposzflet
18. Andrzej Tabiśakordeon
19. Adrian Trojakklarnet
20. Rafael Weinerttrąbka
21. Andrzej Weinkopftrąbka

Pracownicy administracji i obsługi

Joanna DereńJolanta Stiller
Beata LeichtMarzena Walus
Alicja Pietrzkiewicz Ryszard Kirnicki