Blog

Konkurs kompozytorski

REGULAMIN KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

  1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.
  1. Pomysłodawcą Konkursu jest Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Lewicka.
  1. Celem Konkursu jest rozbudzenie inwencji twórczej uczniów w zakresie kompozycji muzycznej oraz rozwijanie wyobraźni i wiedzy ogólnomuzycznej.
  1. Przedmiotem Konkursu jest utwór instrumentalny na instrument solowy lub zespół kameralny. Czas trwania kompozycji nie powinien przekroczyć 5 minut.
  1. Konkurs odbędzie się i zostanie rozstrzygnięty przy minimalnej ilości 5 zgłoszonych uczestników. Oddanie kompozycji przez uczestnika jest równoznaczne z jego zgłoszeniem.
  1. Warunki uczestnictwa:

a) Udział w konkursie jest dobrowolny.

b) Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI cyklu sześcioletniego oraz klas I – II cyklu czteroletniego.

c) Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną kompozycję.

d) Zgłoszone utwory nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.

e) Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa.

f) Partyturę należy oddać w terminie do 31 maja 2019 roku do pani Justyny Kowalczyk. Kompozycje złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  1. Do oceny prac zostanie powołane Jury.
  1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej, gazetce samorządu oraz stronie internetowej szkoły.
  1. Zwycięski utwór zostanie wykonany przez laureata konkursu podczas Koncertu Zespołów w dniu 13 czerwca 2019 roku. Laureat konkursu otrzyma również nagrodę rzeczową w dniu zakończenia roku szkolnego.
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.


0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast