Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Prudniku organizuje:

XVI SZKOLNY KONKURS MŁODEGO MELOMANA

Jest to impreza o charakterze cyklicznym, której myślą przewodnią jest popularyzacja muzyki, wyrabianie w dzieciach i młodzieży nawyku obcowania ze sztuką oraz potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez uczestniczenie w koncertach i uczęszczanie na koncerty. Pragniemy, aby nasi uczniowie stawali się świadomymi odbiorcami kultury muzycznej przygotowanymi do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego. Jako szkoła prowadzimy naszych podopiecznych tak, by posiadali wiedzę konieczną do rozwijania gry na instrumencie, chętnie i z powodzeniem publicznie prezentowali swoje dokonania, stosowali w praktyce podstawowe elementy obycia estradowego, a przestrzegając zasad kultury byli wrażliwymi odbiorcami koncertów, spektakli operowych i teatralnych.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie otrzymują punkty za:

uczęszczanie na koncerty oraz aktywny udział w koncertach, popisach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.

Fundatorami nagród są: Rada Rodziców PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Prudniku.


REGULAMIN KONKURSU MŁODEGO MELOMANA


Zwycięzcy poprzednich edycji Szkolnego Konkursu Młodego Melomana:

I Konkurs – 2004/2005 – Daria Hawron

II Konkurs – 2005/2006 – Robert Walczak

III Konkurs – 2006/2007 – Jakub Osiecki

IV Konkurs – 2007/2008 – Kinga Napiórkowska

V Konkurs – 2008/2009 –

VI Konkurs – 2009/2010 – Kamil Kochmaniewicz

VII Konkurs – 2010/2011 – Katarzyna Kaczkowska

VIII Konkurs – 2011/2012 – Natalie Hupka

IX Konkurs – 2012/2013 – Natalie Hupka

X Konkurs – 2013/2014 – Kerstin Hupka

XI Konkurs – 2014/2015 – Oliwia Konczalla

XII Konkurs – 2015/2016 – Natalia Krasoń

XIII Konkurs – 2016/2017 – Szymon Jaskólski