Blog

Lista osób przyjętych

 

Lista osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. § 11, w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawa oświatowego), w terminie do 15 września 2021 r.



 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast