Blog

Pasowanie uczniów klasy pierwszej

W bieżącym roku szkolnym grono uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku zostało oficjalnie powiększone o 40 uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy I cyklu sześcioletniego oraz do klasy I cyklu czteroletniego.

12 października 2017 r. odbyła się podwójna uroczystość: ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich zgromadzonych przywitała pani dyrektor Małgorzata Jaskółka, kierując szczególnie ciepłe słowa w stronę pierwszoklasistów i podkreślając doniosłość chwili wchodzenia dzieci w muzyczną społeczność szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji piosenki przygotowanej przez pierwszoklasistów, a następnie wszystkie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Po złożeniu przyrzeczenia każdy pierwszoklasista został pasowany na ucznia szkoły muzycznej przez panią dyrektor i otrzymał pamiątkowy dyplom oraz praktyczny upominek. Także rodzice uczniów nowo wstępujących do szkoły muzycznej, złożyli piękne przyrzeczenie w obecności wszystkich zgromadzonych.

Drugą część uroczystości poprowadzili uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego, a wypełnił ją koncert w wykonaniu uczniów klas starszych oraz piękne, ciepłe życzenia wyśpiewane i wypowiedziane przez uczniów oraz reprezentację rodziców – Radę Rodziców. Na uznanie zasługują też rodzice uczniów klasy pierwszej, którzy wykazali duże zaangażowanie w przygotowaniach do tego wielkiego szkolnego święta. Zadbali oni między innymi o słodki poczęstunek dla swoich pociech, który był bardzo miłym akcentem kończącym uroczystość.

Tegoroczne święto zostało zorganizowane w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku, gdzie dzięki uprzejmości i wielkiej życzliwości pani dyrektor Ludmiły Lisowskiej, odbywa się od września br., większość zajęć dla uczniów szkoły muzycznej – ze względu na trwającą termomodernizację budynku PSM I st. przy ul. Traugutta36.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły muzycznej dziękują Wszystkim za wspaniałe życzenia, a uczniom rozpoczynającym przygodę z muzyką w naszej szkole, życzą radości z muzykowania, a także wytrwałości i cierpliwości w podążaniu wybraną drogą.0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast