Rada Rodziców

przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

ul. Traugutta 36

48-200 Prudnik

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców: Jarosław Olajossy

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Adriana Haczkiewicz

Sekretarz Rady Rodziców: Anna Leszczyńska – Ulman

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Klaudia Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Małgorzata Bogusz-Cieślak

Agnieszka Mięczakowska

Beata Prudziłko


Bardzo prosimy o dokonywanie opłat na konto Rady Rodziców Santander Bank Polska S. A.

nr konta 52 1090 2226 0000 0005 7404 3767

lub w sekretariacie szkołyOpłatę za wypożyczenie instrumentu muzycznego w kwocie 22 zł miesięcznie należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. opłata za wrzesień do 25 września)
na rachunek bankowy o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 , którego właścicielem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku (48-200) przy ul. Traugutta 36.
W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko ucznia – użytkownika instrumentu oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.