Rada Rodziców

przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

ul. Traugutta 36

48-200 Prudnik

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców: Jarosław Olajossy

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Aneta Mulka

Sekretarz Rady Rodziców: Joanna Kowolik

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jacek Sadłek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Paweł Szepelawy

Alicja Christ

Paweł Benroth-Kurpiel

 


Opłatę za wypożyczenie instrumentu muzycznego w kwocie 22 zł miesięcznie należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. opłata za wrzesień do 30 września) na rachunek bankowy o numerze: 14 1010 1401 0031 1522 3100 0000 ,którego właścicielem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku (48-200) przy ul. Traugutta 36.
W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko ucznia – użytkownika instrumentu oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.