Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
zaprasza
wszystkie utalentowane muzycznie dzieci!

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
w dniach 20, 21 i 22 maja 2019 r. w godz. 15.00-18.00


Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE
PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
na cykl 6 – letni – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
na cykl 4 – letni – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

  • Prosimy o wcześniejszy kontakt celem rezerwacji dnia i godziny badania.
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  • Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 lub telefonicznie nr: 77 436 35 89

Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, trąbce, puzonie, klarnecie, saksofonie i perkusji.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości
kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.