Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:Karolina Lewicka
Zastępca Przewodniczącej:Julia Budzyn
Sekretarz:Wiktoria Kosmala
Członkowie:Adam Kojdecki
Artur Mencler
Weronika Giemza
Agata Kojdecka
Paweł Nawrat
Milena Hakman