WITAJCIE KOCHANI !
To już dziewiąty sezon, w którym zapraszamy Was do… zabawy z muzyką.
Bo muzyka była, jest i będzie wspaniałą zabawą !
STUDIUM GRY przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Muzycznej
w Prudniku organizuje w roku szkolnym 2021/2022
zajęcia nauki gry na instrumentach
oraz grupowe zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci.
Dzięki takiej formie spotkań, dzieci w sposób przyjemny rozwijają swój słuch, muzykalność i wrażliwość, a każde z nich zostanie przygotowane do badania wstępnego do Szkoły Muzycznej,

które odbywa się zawsze w maju.
Zajęcia prowadzą pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Prudniku przy ul. Traugutta 36.
Zapisy już od września 2021 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
pod numerem tel. 694989751

Dołącz z nami do pięknego świata muzyki !


Jak przekazać odpis podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej w PrudnikuSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ W PRUDNIKU

rok powstania: 2008

nr KRS: 0000319600

 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szerzenia i upowszechniania edukacji muzycznej, zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, czemu ma służyć wspieranie działalności i niesienie pomocy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku oraz jej uczniom.

 

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:
– działalność na rzecz poprawy funkcjonowania szkoły
– promowanie szkoły muzycznej w środowisku
– promowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży powiatu prudnickiego
– integrowanie środowiska kulturalnego na terenie powiatu prudnickiego
– promowanie osiągnięć szkoły muzycznej
– promowanie najzdolniejszych uczniów szkoły
– działanie na rzecz integracji europejskiej
– inne związane z poprawą działalności i wizerunku szkoły

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
– organizowanie i dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym
– pozyskiwanie środków na remonty bieżące szkoły
– pozyskiwanie i finansowanie materiałów dydaktycznych i instrumentów
– organizowanie występów uczniów poza siedzibą szkoły
– organizowanie imprez integracyjnych promujących edukację muzyczną wśród społeczności lokalnej
– dofinansowywanie udziału zdolnych uczniów w kursach doskonalących
– dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
– informowanie społeczności lokalnej o osiągnięciach szkoły
– współpracę z innymi ośrodkami kultury muzycznej w kraju i za granicą
– pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
– inne czynności związane z poprawą działalności szkoły

ORGANY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ W PRUDNIKU:
Prezes Zarządu: Marian Leicht
Zastępca Prezesa: Małgorzata Jaskółka
Skarbnik: Justyna Raróg

Członek Zarządu: Anna Syposz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Władysław Wojtyła
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Ewelina Niżyńska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Marcin Lewicki
Członek Komisji Rewizyjnej: Andrzej Weinkopf

 

Zapraszamy serdecznie do wspierania naszej organizacji!

NUMER KONTA „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ W PRUDNIKU”
BANK SPÓŁDZIELCZY
38890500002001002280420001

Kontakt: Tel. 77 436 35 89, tel. kom. 694989751, e-mail: spsm@psmprudnik.edu.pl