Blog

Uwaga ważny komunikat!

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy tego rozporządzenia ograniczam funkcjonowanie   PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizacji wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wypracowanych przez poszczególnych nauczycieli.

W celu nawiązania wzajemnego kontaktu proszę nauczycieli i uczniów do systematycznego zaglądania do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, gdyż jest to w szkole ważne i niezwykle przydatne narzędzie komunikacji, do przekazywania bieżących informacji oraz  materiałów dydaktycznych.

 

W zastępstwie Dyrektora Szkoły

Marian Leicht 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast