Blog

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im.Karola Szymanowskiego w Prudniku

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie:  nauczania zdalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1870) – zarządzam, co następuje:

 

§1

Zobowiązuję wszystkich  nauczycieli pracujących w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku do prowadzenia zajęć zdalnych z wszystkimi uczniami od 26 października 2020 r. aż do odwołania.

 

§2

Lekcje prowadzone zdalnie mają odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć. Jedynie w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyficzne warunki w domu (np. jeden komputer, kilkoro dzieci, zdalna praca rodziców itp.) kontakty mogą odbywać się w innych, dogodnych dla obu stron (nauczyciel-uczeń) godzinach.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

W zastępstwie Dyrektora Szkoły – Marian Leicht 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast