Blog

Zasady nauczania on-line

 

w Państwowej Szkole Muzycznej I st.w Karola Szymanowskiego w Prudniku

Zaproponowane metody prowadzenia zajęć i sposoby komunikacji opierają się na indywidualnych możliwościach uczniów i nauczycieli, które zostały już przetestowane w okresie 16-21 marca. Zakłada się – w miarę możliwości – systematyczny kontakt z uczniami, zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na specyficzne warunki w domu (np. jeden komputer, kilkoro dzieci, zdalna praca rodziców itp.) kontakty będą odbywały się w dogodnych dla obu stron (nauczyciel-uczeń) godzinach.

Podstawowym założeniem „spotkań” online będzie realizacja podstaw programowych poprzez utrzymanie kontaktu z uczniami, mobilizowanie ich do systematycznej pracy, rozwój wiedzy i umiejętności – jak dotychczas w atmosferze zrozumienia, cierpliwości i przy zachowaniu umiaru w stawianych wymaganiach. 

 

W przypadku wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów najmłodszych

z klas I, II, III cyklu 6-letniego

konieczna jest ścisła współpraca z rodzicami dzieci.

 

Nauczyciele – po konsultacjach ze swoimi uczniami i ich rodzicami – zaproponowali następujące formy prowadzenia zajęć online:

 

zajęcia indywidualne:

  • lekcje z wykorzystaniem telefonów komórkowych i komputerów „na żywo”, za pośrednictwem programów i aplikacji takich, jak WhatsApp, Skype, Messenger.
  • nagrywanie utworów (lub ich fragmentów) przez uczniów, przesyłanie ich do nauczycieli, od których – po przesłuchaniu – otrzymają uwagi do realizacji.
  • w przypadku uczniów nie dysponujących w domu instrumentem (głównie chodzi tu o fortepian dodatkowy), nauczyciele będą pogłębiać wiedzę teoretyczną uczniów na temat zadanych utworów (informacje o kompozytorze, o epoce, stylistyce itp.)
  • w przypadku perkusistów – niektórzy dysponują własnymi lub wypożyczonymi instrumentami (np. werbel, ksylofon). Z nimi praca jw. Dla uczniów, którzy nie posiadają instrumentów, nauczyciele będą przesyłać ćwiczenia rytmiczne, które można realizować przy wykorzystaniu elementów wyposażenia domowego (garnki, kubki, taborety – można wytłumić np. ręcznikiem, kocem). Ponadto nauczyciele będą inspirować uczniów do pogłębiania wiedzy teoretycznej na temat zadanych utworów (informacje o kompozytorze, o epoce, stylistyce oraz instrumentach perkusyjnych itp.)
  • praca z akompaniatorem – w miarę potrzeb i możliwości pianiści-akompaniatorzy będą nagrywać i przesyłać akompaniamenty uczniom. Mogą również wskazywać nagrania dotyczące aktualnie przygotowywanych przez ucznia-solistę programów.

 

Ważnym elementem kształcenia indywidualnego – w miarę prostym do zrealizowania – będzie wskazanie nagrań związanych ze specyfiką prowadzonych zajęć np. recitali, koncertów, spektakli operowych (np. na YouTube). Wśród propozycji do obejrzenia i wysłuchania powinny również znaleźć się wzorcowe wykonania utworów aktualnie zadanych uczniom. Wskazana jest również wymiana opinii pomiędzy uczniem i nauczycielem na temat wysłuchanych lub obejrzanych wykonań.

 

zajęcia zbiorowe:

  • teoretyczne: przedmioty takie jak Kształcenie słuchu, Rytmika i Audycje muzyczne są prowadzone za pomocą platformy e-learningowej Moodle – adres strony:  www.ksza.pl

Nauczyciele będą przesyłać uczniom opracowania tematów i zadania do realizacji – z prośbą o odesłanie do korekty. Ponadto uczniowie będą zachęcani do poszukiwania informacji w swoich podręcznikach oraz nagrań i informacji w Internecie. W przypadku tych przedmiotów, mogą być wykorzystane m.in. programy dostępne na stronach internetowych:

                  https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

                  https://www.orkiestrownik.pl/

                  www.dur-moll.pl

                  Portal “Instrumenty muzyczne”

                  Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia

                  Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne

 

  • zespoły instrumentalne, chór, orkiestra: uczniowie indywidualnie – w kontakcie z nauczycielem prowadzącym – pracować będą nad swoimi partiami. Ponadto wskazane jest, by uczniowie poszukiwali w dostępnych źródłach nagrań zespołów o składzie analogicznym lub zbliżonym. W aktualnej sytuacji możliwe jest wskazanie uczniom ciekawych nagrań i zachęcenie ich do dzielenia się swoimi wrażeniami z nauczycielem prowadzącym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Formy pracy zdalnej jak również monitorowania, oceny wiedzy i postępów w nauce mogą ulec modyfikacji lub zmianom w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb szkoły

 

Inne strony internetowe do wykorzystania w nauczaniu online:

 

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

https://www.youtube.com/user/PWMEdition

 

 

           DYREKTOR

       Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Małgorzata Jaskółka 

0
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast